Ralph Ras
Boîte Postale 85
06142 VENCE Cedex
FRANCE

Telephone:
Fax:
Mob:
Email:
+33(0) 4 93 58 63 01
+33(0) 4 93 24 65 29
+33(0) 6 07 02 17 12
garden@ralph-ras.com

\r\n"; $pHeader .= "From: ".$_POST['naam']." <".$_POST['email'].">\r\n"; $keuze = (!empty($_POST['keuze'])) ? '

Choice: '.$_POST['keuze'] : ''; $naam = (!empty($_POST['naam'])) ? '

Name: '.$_POST['naam'] : ''; $plaats = (!empty($_POST['plaats'])) ? '

City: '.$_POST['plaats'] : ''; $straat = (!empty($_POST['straat'])) ? '

Address: '.$_POST['straat'] : ''; $zip = (!empty($_POST['zip'])) ? '

Postal code: '.$_POST['zip'] : ''; $telefoon = (!empty($_POST['telefoon'])) ? '

Telephone: '.$_POST['telefoon'] : ''; $email = (!empty($_POST['email'])) ? '

Email: '.$_POST['email'] : ''; $opm = (!empty($_POST['bericht'])) ? '

Remarks: '.$_POST['bericht'] : ''; $pBericht = 'The following is reported has been sent by means of the contact form:


'.$keuze.$naam.$plaats.$straat.$zip.$telefoon.$email.$opm; mail($cEmail,$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBericht,$pHeader); echo 'Your information has been sent.

Ralph Ras will contact you as soon as possible.'; setcookie('mailform',1,time()+($cSpam*60)); // cookie zetten tegen spam $pShow = true; // formulier wordt niet weer getoond } } // Kijken of er een waarde moet worden gegeven aan velden... $pKeuze = (isset($_POST['keuze'])) ? $_POST['keuze'] : ''; $pNaam = (isset($_POST['naam'])) ? $_POST['naam'] : ''; $pEmail = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : ''; $pOnderwerp = (isset($_POST['onderwerp'])) ? $_POST['onderwerp'] : ''; $pPlaats = (isset($_POST['plaats'])) ? $_POST['plaats'] : ''; $pStraat = (isset($_POST['straat'])) ? $_POST['straat'] : ''; $pZip = (isset($_POST['zip'])) ? $_POST['zip'] : ''; $pTelefoon = (isset($_POST['telefoon'])) ? $_POST['telefoon'] : ''; $pBericht = (isset($_POST['bericht'])) ? $_POST['bericht'] : ''; // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(isset($_COOKIE['mailform'])) { $pShow = true; echo 'You can send in the '.$cSpam.' minutes a e-mail!'; } if(!isset($pShow)) { // het formulier als $pShow niet bestaat. ?>
   
   
   
  Name: *  
  City: *  
  Address:  
  Postal Code:  
  Telephone*  
  Email: *
  Remarks: *  
  * Required fields
Team Côte d’Azur
Officieel dealer voor de regio Alpes Maritimes de Var en Monaco
Copyright 2007 Ralph Ras - France
Boîte Postale 85 - 06142 - VENCE Cedex